Menu

KodeksOvaj kodeks uređuje klupska načela i preporuča ponašanje članova, trenera, članova tijela Kluba i drugih osoba koje su svojim radom i angažmanom vezane uz Košarkaški klub Pula 1981.

Cilj kodeksa je stvaranje i očuvanje klime koja pogoduje što većem zadovoljstvu, napretku i osjećaju zajedništva igrača, članova i trenera  kluba. Samo sretan i zadovoljan igrač ili dijete voli sport i napreduje u njemu. Napredak ostvaruje kao sportaš i kao osoba spremna za preuzimanje odgovornosti i poduzimanje pothvata u životu.

U Košarkaškom klubu Pula 1981 ima mjesta za sve i svi dobivaju jednaku šansu. Bilo kakvi oblici diskriminacije, posebno rasne, nacionalne i vjerske, najstrože su zabranjeni.

Košarkaški klub Pula 1981 njeguje disciplinu i zajedništvo u čijoj se primjeni maksimalno poštuju i razvijaju individualnost i sloboda pojedinca.

Trener je učitelj i uzor. Njega se poštuje, sluša i nastoji što bolje izvršiti njegove upute. Trener je i savjetnik koji uvijek sluša. Trenera se može pitati sve, treneru se može predložiti sve. To se uvijek čini na miran način, izvan terena, na način koji neće narušiti trenerov autoritet. Trener je svjestan da je učitelj i uzor i da se njegova važnost i uloga protežu i izvan terena. Trener je autoritativan i pravedan. Sve igrače i djecu promatra na isti način i tako se prema njima ponaša. Autoritet gradi smireno i zasniva ga na životnoj mudrosti, stručnom znanju i pedagoškoj sposobnosti mobilizacije igrača i djece radi ostvarenja zajedničkog cilja.

Trener je potpuno samostalan i na njega se ne može i ne smije utjecati. Trener svakoga igrača i svako dijete promatra kao osobu. Trudi se upoznati svakog od njih te nastoji proniknuti u najbolje načine motiviranja pojedinaca koji nisu za sve isti. Pri tom trener ne diskriminira već primjenjuje jednaka načela za sve. Trener jasno ističe što je dobro, a što loše, kao u igri tako i u ponašanju igrača i djeteta na i izvan terena. To isticanje trener čini bez uvrede i na način koji jamči da će ga onaj komu je poruka upućena razumjeti.

Kao što se trener odnosi prema igračima slično se i uprava odnosi prema trenerima. Uprava je uzor i autoritet trenerima, igračima i djeci. Uprava je i savjetnik koji uvijek sluša. Upravu se može pitati sve, upravi se može predložiti sve. To se uvijek čini na miran način koji ne vrijeđa i ne narušava autoritet.

Klub počiva na spremnosti za razgovor. Niti jedan prijedlog se ne omalovažava. Svim igračima, djeci i članovima Uprava omogućava da joj se obrate.

Roditelji se ne miješaju u poslove trenera. Eventualno nezadovoljstvo iskazuju u skladu s ovim Kodeksom obračujući se treneru ili Upravi. Posebno paze da svojim subjektivnim doživljajem rada trenera, treninga, utakmica i Kluba u cijelini ne opterećuju svoju djecu.

Za vrijeme treninga i utakmica roditelji ne mogu boraviti u prostoru pored terena predviđenim za trenere i igrače, već na tribinama predviđenim za publiku. Za vrijeme treninga roditelji svojim ponašanjem ne smiju odvračati pažnju djeci i ometati tijek treninga. Za vrijeme službenih ili prijateljskih utakmica trener posebno vodi računa o ponašanju igrača na klupi. Ponašanje na klupi mora odražavati ozbiljnost, disciplinu i podršku igračima na terenu. Roditelji, kao produžena klupa, trebali bi svojim uzornim i sportskim ponašanjem biti primjer svojoj djeci.

Igrači, članovi Kluba su sportaši koji dosljedno primjenjuju i promoviraju sportsko ponašanje i principe fer playa. Odgovorno i motivirano pristupaju svojim sportskim obvezama u Klubu, redovno i marljivo treniraju, ne ometaju rad, učestvuju i daju svoj maksimalan doprinos te motivirano i sa željom za što boljim rezultatom učestvuju na službenim i prijateljskim natjecanjima.

U iznimnim slučajevima, trener može pribjeći sankciji za nedolično ponašanje i ometanje rada vodeći računa da je primjerena i pravedna, da nije pretjerana, da ne ponižava, već educira i da ju onaj kome je namijenjena razumije. Sankcija mora djelovati korektivno na ponašanje pojedinca i mora čuvati autoritet trenera i ugled Kluba.

Ponašanje na utakmicama ogledalo je Kluba i svih ljudi koji su s njime povezani. Eksces jednog člana ja eksces cijelog kluba te je svaki član dužan spriječiti individualne ispade drugih članova.

Najstrože se zabranjuje vrijeđanje sudaca, trenera i igrača bilo koje momčadi! Najstrože se zabranjuje psovanje, dijalog s publikom (bilo riječima ili mimikom), galama, vrijeđanje sudaca i službenih osoba na utakmici, sudjelovanje u tučnjavi i drugi oblici nesportskog ponašanja!

Uporaba nedozvoljenih stimulativnih sredstava (doping), konzumiranje alkohola ili droga u situacijama vezanim uz Klub najstrože se zabranjuje, a i u privatnom životu krajnje su nepoželjna ponašanja. Igrač koji dođe na trening ili utakmicu pod utjecajem navedenih sredstva bit će udaljen s mjesta događanja, a o njegovom daljnjem statusu u Klubu odlučit će Stegovna komisija.

Igrači, djeca, članovi i treneri međusobno si pomažu na terenu i izvan njega. Prijateljstvo unutar Kluba gaji se kao najveća vrijednost.  Svi članovi Kluba doprinose iznad obveza koje su propisane aktima Kluba. I najskromnija donacija i najmanji dobrovoljni rad u Klubu ili za Klub dodaju vrijednost koja je daleko veća od one materijalne.

Klub počiva na toj vrijednosti.


Uprava Košarkaškog kluba PULA 1981