Menu
b1

20. studeni: Međunarodni dan djeteta

Od 20. studenog 1989. godine., u cijelome se svijetu obilježava Međunarodni dan dječjih prava, koji je potaknula Organizacija ujedinjenih naroda. Njime se želi senzibilizirati javnost i ustanove za potrebu zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Na ovaj dan na poseban način treba gledati na prava djece i adolescenata na najsiromašnijim područjima našega planeta, jer UNICEF ima tu odgovornost: govoriti o pravima djece tamo gdje su ona zanijekana, te govoriti o uspješnoj praksi, kako bi se svijetu reklo što treba činiti u odgoju novih naraštaja koji trebaju biti potpuno svjesni vlastitih prava.

Košarkaški klub Pula 1981 se kroz košarkašku igru svakodnevno zauzima da svako dijete može provoditi svoje slobodno vrijeme na najbolji način za svoj uzrast. Igra je osnovno pravo svakog djeteta, kao i najvažniji instrument za naučiti kako odrastati...